Ohälsosam relation till mat

Det blir tyvärr allt vanligare att framför allt unga får en ohälsosam relation till mat. Idag ställs många krav på unga. De ska utbilda sig, skaffa jobb och lägenhet och samtidigt träna och se bra ut. Allt detta är ingen lätt utmaning och många unga känner sig mycket pressade. Samtidigt matar media på med bilder om hur man ska se ut för att se bra ut idag, kläder köps in till butikerna i små storlekar och modellerna på teve och affischer är i princip bara skinn och ben. Detta ideal skapar enorm press och leder till att unga, framför allt tjejer, drabbas av ätstörningar. Man börjar helt enkelt att noga kontrollera vad man äter och idealet blir viktigare än något annat. Ätstörningen kan anta många former och kan vara svår att upptäcka. Den mest diagnosticerade ätstörningen kallas för Anorexi och sjukdomen kan bli oerhört farlig. Många börjar även träna mer och mer medan andra kräks upp sin mat i hemlighet. Att långsamt svälta sin kropp kan leda till döden. En fysisk sjukdom har ofta en fysisk lösning: tumören plockas bort, astman börjar medicineras. En ätstörning är nästan aldrig så lätt att bota. Även om det finns de som blir helt friska har de flesta förmodligen kvar sina tankar resten av livet. Den sjuka måste hitta andra vägar i livet och förflytta sitt fokus ifrån maten. Det går att få hjälp med detta från sjukvården, många som drabbas av anorexi kan få tas in på behandlingshem under en tid. I allvarliga fall kan den sjuke tas in akut för sondmatning, för att förhindra att personen svälter ihjäl. Men problemet kvarstår ofta, och det är ingen lösning att sondmata om individen själv vägrar äta.

bezel