Maten och kroppen

Man kan jämföra kroppen med en fabrik som behöver bränsle för att kunna fungera. Om kroppen inte får mat går den på sparlåga och vi presterar sämre på alla plan än om vi äter med jämna mellanrum. Många upplever huvudvärk, trötthet och ibland även yrsel. Vissa personer är mer känsliga för ojämna matintag och kan bli på dåligt humör om de inte äter regelbundet. Vad vi äter spelar naturligtvis också roll. Långsamma kolhydrater, såsom havregryn och mörkt bröd, ger kroppen energi under en längre tid än till exempel ljust bröd som innehåller socker. Näringslära ett viktigt ämne som idag är en del av skolans kursplan. Både inom idrotten och hemkunskapen lär sig barnen idag att värdera bra och sämre mat, och vilken mat som är bra för vilket ändamål. Förenklat kan man säga att kroppen binder till sig matens näringsämnen som omvandlas till energi i cellens mitokondrie som fungerar som cellens egna lilla kraftverk. Olika näringsämnen tar olika lång tid för kroppen att binda till sig. Socker går snabbare och ger mer omedelbar men då också kortvarig energi medan protein bryts ner mer långsamt och är en mer långvarig energikälla.

bezel