Ställ krav på köttet

Maten har stor klimatpåverkan. Kanske inte så stor som flygplanen eller bilarnas avgaser, men ganska stor. Den största klimatpåverkan sker av framställningen av kött. Det krävs enormt mycket vatten för att framställa ett kilo nötkött. Den näst största klimatpåverkan genom maten är också relaterat till köttindustrin. Nämligen djurens foder. Det krävs stora arealer åkermark för att odla tillräckligt med djurfoder och detta görs på de platser där det finns billigast arbetskraft. Alltså måste fodret även fraktas långt vilket även det innebär stor klimatpåverkan. Många som tycker att det är fel att äta kött menar att om man istället odlar mat som människan kan äta direkt, exempelvis vete, spar vi väldigt mycket energi. Men så länge efterfrågan på kött finns kommer även den stora klimatpåverkan att finnas kvar. Ekologiskt kött är mycket bättre av många anledningar både för djuren och konsumenten. Djuren äter foder som uppnår vissa miljökrav och varken köttet eller fodret fraktas långt. Framför allt är köttet alltid svenskt (om man bor i Sverige) vilket innebär att bönderna måste följa vissa lagar. Man får exempelvis inte ha några tillväxthormoner i fodret eller penicillin, som det upptäckts att man haft i andra länder.

bezel